Tietosuojaseloste Tietosuojaseloste | Olemme Sumilayi, suomalainen kihariin hiuksiin erikoistunut hiustuotteiden kehittäjä ja valmistaja.

Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

SukiMilayi Cosmetics Oy

sukimilayi(at)sukimilayi.com

Rekisterin käyttötarkoitus

Keräämme henkilötietoja asiakassuhteen hoitamista varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on asiakkaan ja Sukimilayi Cosmetics Oy:n välinen sopimus (esim. tuotteen tilaus) ja siitä johtuvat lakisääteiset velvoitteet. Henkilötietojen antaminen on edellytys sopimuksen syntymiselle. Toisin sanoen et voi tilata verkkokaupastamme tavaroita, jos et anna henkilötietojasi.

Keräämme henkilötietoja myös markkinointia varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on suostumus. 

Profilointi

Tietoa aiemmin ostetuista tuotteista tai sivustolla/palvelussa käyttäytymisestä voidaan käyttää lähteenä, kun käyttäjälle tarjotaan lisäpalveluja

Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan nimi, asiakkaan osoite, yrityksen nimi, toimitusosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, käyttäjätunnus ja salasana.

Rekisteriin kerätään tietoja

Asiakkaalta itseltään verkkokauppatilauksen tai yhteydenoton yhteydessä. 

Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

Tietojen säilytysaika

Säilytämme henkilökohtaisia tietojasi vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden, toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen osoittamiseksi.

Tietojen poistaminen

Asiakkaan pyynnöstä häntä koskevia henkilötietoja voidaan poistaa tai muuttaa anonyymiksi. Osalle tietoa lainsäädäntö (kirjanpitolaki, kuluttajakauppaa koskevat vastuut) asettavat velvoitteita pidempiaikaiselle tallentamiselle.

Tietojen luovutus tai siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle:Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

Tietojen luovutus kolmansille osapuolille

Voimme luovuttaa joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille toimituksen takaamiseksi sekä markkinointia varten. Asiakastietoja voidaan käyttää kolmansien osapuolien kanssa myös analytiikka- ja personointitarkoituksiin. Ostoskäyttäytymistä – ja selaustietoja voidaan käyttää yhteistyökumppanien kanssa tarjoamaan asiakkaille heitä kiinnostavia tuotteita tai tarjouksia. Analytiikka- ja personointitarkoituksiin käytetty tieto on muutettu anonyymiksi aina mahdollisuuksien mukaan.

Facebookin mainontyökalun avulla. Lue lisää https://www.facebook.com/legal/technology_terms

Google Analytics -analytiikkatyökalun avulla yleistä tietoa sumilayi.fi sivuston kävijöistä ja heidän toimistaan sivustolla. Lue lisää Google Analyticsin tietojen käsittelystä täältä https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=fi.

Arvostelut keräämme Judge.me avulla. Lue lisää tästä https://judge.me/privacy j Trustpilotin kautta https://uk.legal.trustpilot.com/for-reviewers/end-user-privacy-terms

Mitä ovat evästeet (Cookies) ja miten niitä käytetään?

Käytämme sivuillamme evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä.

Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat evästetoiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

Onko sinulla kysyttävää?

Ota yhteyttä yksityisyyteen, tietojen käsittelyyn ja tietosuojaselosteeseen liittyvissä kysymyksissä sähköpostilla: sukimilayi(at)sukimilayi.com

Tietosuojaseloste on hyväksytty jatkuvana ja tarkastettu 14.11.2020